Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wet Persoonsgegevens VerklaringPRIVACYVERKLARING VAN DE HENGELSPORT VERENIGING ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl te Blokzijl.

De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl is gevestigd te Blokzijl en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062285 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van de statuten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl.
b. een vergunning of dienst afneemt bij de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl via telefoonnummer 06-25266371 of per e-mail: hetbaarsjeblokzijl@ziggo.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl via Sportvisserij Nederland lid is;
• verwerkers van de HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl (Sportvisserij Nederland voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De HSV ‘’Het Baarsje’’ Blokzijl verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Blokzijl, mei 2018.