Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda ledenvergadering 18-01-2019

Agenda ledenvergadering 2018 HSV ” Het Baarsje ” Blokzijl

De vergadering word gehouden op 18-01-2019

Aanvang om 20.00 uur in de Ploats te Blokzijl


1.Opening:


2.Notulen van 19-01-2018 door de secretaris.

3.Jaarverslag over 2018 door de secretaris.

4.Financieel verslag 2018 door de penningmeester.

5.Verslag kascommissie.
Kascommissieleden zijn Louis Heijman sr. en Freddy Aalbersberg
Reserve: Hylke is geen lid meer.
Aftredend: Louis Heijman sr.
Verkiezing nieuw reserve kascommissielid

6.Verslag jeugdcommissie.

7.Ingekomen stukken:
Het nieuwe email adres: hetbaarsjeblokzijl@ziggo.nl
Verslag over de wateren welke gehuurd worden van de gemeente


PAUZE.In de pauze, verkoop van loten

8.Bestuursverkiezing:

Aftredend: Klaas Otten en is wel herkiesbaar
                 Willem Otten en is niet herkiesbaar

9.Bespreking wedstrijdrooster 2019

10.Prijsuitreiking seizoen 2018

11.Rondvraag

12.Trekking van de loten, welke in de pauze zijn verkocht.

13.Sluiting