Het Bestuur

Het bestuur van H.S.V. "Het Baarsje" Blokzijl bestaat uit:

• Voorzitter - Robbie Aalbersberg

• Secretaris / Penningmeester - Klaas Otten

• Wedstrijd commissaris - Evert Knoppers

• Bestuurslid - Willem Otten

• Bestuurslid - Freddy Kram

• Bestuurslid - Louis Heijman

• Bestuurslid - Teun Veenstra